Səkkizinci imam Həzrət Musa Rza (ə)
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

Həzrət Musa Rzanınin (ə) atası İmam Kazim (ə), anası isə Nəcmə xatundur. O həzrət hicri 148-ci ildə, zilqədə ayının 11-də, cümə günü, Mədinə şəhərində dünyaya göz açdı. Hicri 203-cü ildə, səfər ayının sonunda, 55 yaşında ikən zəhərləndirilərək şəhid edildi. İmamın (ə) cənazəsini oğlu İmam Cavad (ə) öhdəsinə götürüb, onu Xorasanın müqəddəs “Məşhəd” şəhərində torpağa tapşırdı.

İmam Rzanın (ə) elm, fəzilət, təqva və ibadəti o qədər məhşurdur ki, qeyd etməyə ehtiyac duyulmur.

 Məkr və hiyləgərlikdə ad çıxaran Abbasi xəlifəsi Məmun qurduğu məkrli plan əsasında İmam Rzadan (ə) xəlifəliyi öhdəsinə götürməsini tələb etdi. Məmunun hiyləsindən xəbərdar olan İmam bu tələbə rədd cavabı verdi. Bunu görən Məmun onu vəliəhdliyi qəbul etməyə vadar etdi. Həzrət Rza (ə) heç bir halda dövlət işlərinə qarışmamaq şərtilə onun təklifinə müsbət cavab verdi. Daim İmam Rzanın (ə) şəxsiyyətini terror etmək fikrində olan Məmun əksər hallarda dəyirmi masalar təşkil edir, din, məzhəb alimlərini də bura dəvət edir və İmamdan (ə) bu növ məclislərdə iştirak etməsini tələb edirdi. Belə məclislərdə iştirak edən İmam (ə) din, məzhəb haqqında malik olduğu dərin elmi ilə hamını heyrətə salar və Məmunun məkrli məqsədini ürəyində qoyardı. Həzrət İmam Rza (ə) ibadətə xüsusi diqqət yetirərdi. Əksər gecələri ibadətlə keçirər, hər üç gündən bir bütün Quranı tilavət edər və bir çox hallarda gün ərzində min rəkət namaz qılardı. Bəzən də saatlarla səcdədə qalaraq dua etməklə məşğul olardu. Çox vaxt oruc tutar, ehtiyacı olanlara saysız hədiyyələr verər və bu işi gizli, xüsusi ilə qaranlıq gecələrdə həyata keçirərdi. İctimai davranış qaydalarına xüsusi diqqət yetirər, danışıq tərzi ilə digərlərini narahat etməz, nitq söylədikdə səhvə yol verməz, məclisdə ətrafında adam olduğu zaman kürəyini bir yerə söykəməz və heç vaxt ucadan gülməzdi. Sufrə salındığı zaman, xüsusilə Məşhəddə Məmunun ona vəliəhdliyi zorla qəbul etdirdiyi dövrlərdə, bütün ailə üzvlərini, hətta xidmətçilərini belə çağırar onlarla bir yerdə yemək yeyərdi.

IMAM RZA ӘLEYHISSALAMIN TӘVӘLLÜDÜ

148-ci Hicri-qəməri ilinin Zilqə᾽də ayının 11-də Mədinə şəhərində Musəbni Cə᾽fər əleyhissalamın evində bir uşaq dünyaya gəldi ki, atasından sonra müsəlmanların imamlığını öz öhdəsinə aldı.

Bu körpənin adını Әli, ləqəbini isə Rza qoydular. Imamın əziz anası Nəcmiyyə iman və üstün ağıl baxımından zəmanəsinin ən görkəmli qadınlarından biri sayılırdı.

Uşaqlıq çağından e᾽tibarən atası imam Kazim (ə) ilə birlikdə idi. Imam Museyi Kazim (ə) həmişə öz əshabına belə buyurardı: «Məndən sonrakı imam, budur».

Bu barədə Məxzumi belə demişdir: Günlərin bir günündə Musəbni Cəfər (ə) bizi çağırıb «sizi də᾽vət etdim ki, bu oğlanın məndən sonra mənim varisim və canişinim olacağına şahid durasınız» - deyə buyurdu.

Imamın zamanında boğucu şərait və şiddətli təzyiq həmin mühitə hakim olduğuna görə sözlərinin axırına belə əlavə etdi: «Sizə dediyim yanınızda qalsın və kimsəyə söyləməyin, bizim dostumuz və əshabımız olanlardan başqa.»

IMAMIN ӘXLAQI XÜSUSIYYӘTLӘRI1 next