İmam Məhəmməd Təqi (əleyhissəlam)
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

ON BIRINCI MӘSUM

IMAM MӘHӘMMӘD TӘQI ӘLEYHISSALAM

IMAMIN ŞӘXSIYYӘTI

Adı: Mühəmməd

Ləqəbi: Təqi və Cavad

Künyəsi: Әbu Cə᾽fər

Atası: Həzrət imam Rza (ə)

Təvəllüdü: Hicri 195-ci il

Imamlıq müddəti: 17 il

Ömrü: 25 il

Şəhadəti: 220-ci Hicri-qəməri ilində Mö᾽təsimin əmri ilə və arvadının əlilə zəhərlənib şəhid oldu.

Məzarı: Iraq şəhərlərindən biri olan Kazimeyn.

TӘVӘLLÜDÜ

Səkkizinci imamın şərəfli ömründən qırx ildən çox ötsə də hələ oğlan övladı olmamışdı. Səbri daralan şiələrin Allahdan gözlədikləri oğlanı o həzrətə əta etməsini diləyirdilər. Çünki keçmiş rəhbərlərindən doqquzuncu imamın səkkizinci imamın oğlu olacağını eşitmişdilər. Onlar bə᾽zən imamın hüzuruna gələrək o həzrətdən canişini haqqında müxtəlif suallar soruşurdular. Həzrət (ə) isə onların cavablarında buyururdu: «Allah-taala mənə bir oğlan verəcəkdir ki, mənim varisim və məndən sonrakı imam olacaqdır.»1 2 3 4 5 6 7 8 next