İmam Musa Kazim (ə) səbr dağıÇoxlu səbr və helminə xatir və zalımların cinayəti qarşısında əfv və gzəşt etməsinə görə o əziz İmamı Kazım adlandırdılar.

Dua vaxtı elə ağlayırdı btn saqqalı yaş olurdu.məhs buna görə oxlu camaat ona təvəssl edirdilər.və öz hacətlərinə atırdılar.İmam hamıdan ox qohumların görşnə gedirdilər.

Mədinənin kasıblarına əl tuturdu. Eləki gecə olurdu, öz mbarək iyninə pul, qızıl, gmş, un,və xurma qoyub Mədinə şəhərində kaslblara kömək edirdi.

İmam Musa Kazım (ə) Harun ər- rəşidin trməsində olanda o məlunun fərmanı ilə gözəl bir kəniz o imamın yanına göndərdilər.Şayəd imam o qadına meyillənsin v. Harunun İmamı zay etmək n əlində bəhanə olsun.Harun bir mddətdən sonra oranın vəziyyətindən xəbərdar olmaq n oraya öz xidmətisini göndərdi. Xidməti görd ki o kəniz səcdəyə dşərək allahdan bağışlanmasını istəyir. İmamın razı niyazı kənizın qəlbini dətişdirmişdi.

Deyirləbir nəfər İmamı həmişə əziyyət edirdi. İmamın səhabələri qəzəblənib, imama dedilərki bizə icazə verin ta onu öldrək İmam narahat olaraq buyurdu: mənə deyin o kişi haradadır? Dedilər:mədinənin kənarında əkiniliklə məşğuldur.Mam oraya yollandı o əkiniliklə məşğul idi.onun yanında oturaraq,glərz halda ondan soruşdu: Əkinə nə qədər xərcləyibsən? Dedi:yz əşrəfi buyurdu:Ümdvarsan nə qədər gəlirin olsun? Dedi:İki yz əşrəfi

Sonra Həzət ona bir kisə verdi. O kisədə yz əşrəfi vardı. Həzrət buyurdu : Bu yz əşrəfini al.,bağda sənin və tanrı midvar olduğun qədər sənə ruzi verər. O kişi qalxıb imamın başını öpd. O Həzətdən istədi onu bağışlayaraq əfv etsin.