XƏTM DUASI450-İmam Baqir əleyhissalam (öz duasında) buyurur:  İlahi, ümidimiz, arzumuz budur ki, bizi kərim olan yerdə yerləşdirəsən, onun vasitəsi ilə islam və müsəlmanları izzətli edəsən, ayrılığı və nifaq salanları zəlil edəsən, bizi o haqq olan yerdə dinə də`vət edənlər və hidayət yolunun qabaqcılları qərar verəsən və o Rəhbərin vasitəsi ilə dünya və axirətimizi izzət və kəramətə çatdırasan.

Biharul-ənvar /91/6.