İMAMƏT

İMAMƏT
Imamət sisteminin davam etməsi
İmam Zamanın kütləvi qırğın silahlarına qalib gəlməsinin mümkünliyi
Az silahdaşlarla bütün dünyanı ram etmək mümkündürmü?
İCTİHAD
İMAMƏT