İMAMƏT

İMAMƏT
Xatəm kəlməsinin lüğətdə mənası və rolu